DISCLAIMER VOOR WWW.WEDDINGWISH.NL

WeddingWish (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot Weddingwish.nl en nodigt u uit de hier aangeboden producten en diensten af te nemen.

WeddingWish behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

WeddingWish spant zich in om de inhoud van Weddingwish.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op Weddingwish.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van WeddingWish.

In het bijzonder zijn alle prijzen op Weddingwish.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op Weddingwish.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan WeddingWish nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij WeddingWish.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WeddingWish, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wil je meer weten over onze diensten?

Neem dan contact met ons op.

Contacteer ons

Adres

Bolderweg 48D
1332 AW Almere

Contact

0645249759
0648204436
info@weddingwish.nl

Get In Touch